Der Untergang – En innføring i fotball bak muren (2012)

Av Magne O. Rønningen
Murens fall markerte ikke bare slutten på Øst-Tyskland (DDR) som egen stat, det

markerte også slutten på fire tiår med østtysk fotballhistorie. Nordmenns nysgjerrighet og interesse rundt DDR har økt jevnt siden begivenhetene i 1989, men ikke alle sider av historien har kommet like godt frem. Den særegne fotballhistorien er en av dem. I samsvar med DDRs betydning som østblokkens utstillingsvindu og idrettens rolle som identitetsbygger, inntok landets mest populære idrett en helt spesiell rolle. Fotballen i DDR var ikke bare en del av den underholdningsindustrielle sfære, eller et lagspill hvor det beste laget vant til slutt. Den var så mye mer, både kulturelt og ideologisk.

Artikkel publisert i historietidsskriftet FORTID, nr 3/2012. Les hele artikkelen (s. 57-63) her:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: